AAC-Tulkkipalvelut Ay

Main Content

AAC-Muskari

→ Lauletaan, laulupiirretään, leikitään, loruillaan, soitetaan ja tehdään suujumppaa.
→ Opitaan viittomia ja kuvien käyttöä.

AAC-muskarin tavoitteena on tukea kommunikointi- ja vuorovaikutustaitoja, sekä opettaa erilaisia AAC-keinoja (puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät).
Joillekin lapsille puheen merkitys kommunikoinnissa voi olla epäselvää. Silloin on erityisen tärkeää opetella, että eleillä, ilmeillä, viittomilla tai kuvilla tuotetut sanamerkitykset saavat aikaan konkreettisia asioita.

Vuorovaikutus ja kommunikointi liittyvät yhdessäoloon ja yhdessä kokemiseen. Ryhmässä harjoitellaan näitä taitoja laulujen, lorujen ja leikkien avulla erilaisia AAC-menetelmiä käyttäen.

Kuvien avulla harjoittelemme myös valitsemista ja vuoron odottamista, sekä monia muita tärkeitä taitoja. Kuvitettu struktuuri ennakoi tulevaa toimintaa ja helpottaa mm. ajan hahmottamista.


RYHMÄN TOIMINNAN TAVOITTEET

-Vuorovaikutustaitojen vahvistuminen
-Kommunikointikeinojen monipuolistuminen
-erilaisten AAC-keinojen harjoittelu
-karkea- ja hienomotoristen taitojen harjoittelu
-kehonhahmotus
-kuulon harjaantuminen
-tunteiden tunnistaminen ja ilmaisuPerheet saavat lauluista kuvitetut taulut ja viittomat.
Tiedustelut puh: 050 5113986

Takaisin palveluihin