AAC-Tulkkipalvelut Ay

Main Content

Palvelut

-Puhevammaisten tulkkauspalvelut
-Kommunikaatio-ohjaus
-AAC-Koulutus
-Kielellisen kuntoutuksen ryhmät

Kommunikaatio-opetus (AAC-ohjaus)

AAC-ohjausta järjestetään sopeutumisvalmennuksena henkilölle tai hänen lähipiirilleen tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta tukevaa tai puhetta korvaavaa kommunikaatiokeinoa selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho arvioi ACC-ohjauksen (kommunikaatio-opetuksen) tarpeen ja muodon. AAC-ohjaus ei korvaa lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavaa puheterapiaa. Palvelu haetaan kotikunnan sosiaalitoimelta vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena.

Lisätietoa ja hakemukset:
KYMSOTE

AAC-Tulkkipalvelun tarjoama kommunikaatio-opetus sisältää seuraavia menetelmiä.

•Tukiviittomat
•Viitottu puhe
•Esinekommunikaatio
•Kuvakommunikaatio
•Lausetasoisen kansion ohjaus
•Piirtäminen kommunikoinnin tukena
•Kommunikointilaitteet
Hehku verkkopohjainen kuvakommunikoinnin ohjaus

AAC-ohjaus voidaan toteuttaa esim. seuraavilla tavoilla

• Yksilöohjaus perheelle
• Toiminnalliset tuokiot yksilöohjauksessa
• Asiakkaan ohjaaminen uuden menetelmän käyttöön
• Lähiympäristön ohjaaminen
• Vertaisryhmään osallistuminen
AAC-muskari
AAC-leikkiryhmä

Muita AAC-Tulkkipalveluiden tuottamia palveluja

Kielellisen kuntoutuksen ryhmät perheille joiden lapsilla on viivästynyt puheen- ja kielenkehitys.
Kielellisen kuntoutuksen ryhmät ulkomaalaistaustaisille lapsiperheille.
Ryhmämuotoinen kuntoutus kieli- ja artikulaatiohäiriöisille lapsille (yhteistyössä puheterapeutin kanssa).
Palveluista vastaa KYMSOTE, Lasten kehitykselliset palvelut.