AAC-Tulkkipalvelut Ay

Main Content

AAC-Leikkiryhmä

Ryhmässä harjoittelemme viittomia, kuvien, kansion tai kommunikointilaitteen käyttöä pelaten ja leikkien.

Kuvien avulla voidaan tukea paitsi kieltä, myös leikkitaitoja. Silloin kun sanoja ei ole on yhteisleikin onnistuminen usein vaikeaa. Yksittäiset kuvat, kansiot tai toimintataulut auttavat viemään leikkiä eteenpäin. Niiden avulla on helppo keksiä ja kertoa asioita joita leikissä tapahtuu.

AAC-Tulkkipalvelun toimitilat ja monipuoliset leikkivälineet houkuttelevat lasta erilaisiin leikkeihin.

Takaisin palveluihin