AAC-Tulkkipalvelut ky

Main Content

Palvelut

-puhevammaisten tulkkauspalvelut
-kommunikaatio-ohjaus
-AAC-koulutus
-kielellisen kuntoutuksen ryhmät

Kommunikaatio-opetus (AAC-ohjaus)

AAC-ohjausta järjestetään sopeutumisvalmennuksena henkilölle tai hänen lähipiirilleen tilanteissa, joissa henkilö tarvitsee puhetta tukevaa tai puhetta korvaavaa kommunikaatiokeinoa selvitäkseen arkipäivän tilanteista. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta vastaava taho arvioi ACC-ohjauksen (kommunikaatio-opetuksen) tarpeen ja muodon. AAC-ohjaus ei korvaa lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavaa puheterapiaa. Palvelu haetaan kotikunnan sosiaalitoimelta vammaispalvelulain perusteella sopeutumisvalmennuksena.

Lisätietoa ja hakemukset:
Kotka
Hamina

AAC-Tulkkipalvelun tarjoama kommunikaatio-opetus sisältää seuraavia menetelmiä.

•Tukiviittomat
•Viitottu puhe
•Esinekommunikaatio
•Kuvakommunikaatio
•Lausetasoisen kansion ohjaus
•Piirtäminen kommunikoinnin tukena
•Kommunikointilaitteet

AAC-ohjaus voidaan toteuttaa esim. seuraavilla tavoilla

• Yksilöohjaus perheelle
• Toiminnalliset tuokiot yksilöohjauksessa
• Asiakkaan ohjaaminen uuden menetelmän käyttöön
• Lähiympäristön ohjaaminen
• Vertaisryhmään osallistuminen

   
        - AAC-muskari
	- AAC-leikkiryhmä

Muita AAC-Tulkkipalveluiden tuottamia palveluja

Kielellisen kuntoutuksen ryhmät perheille joiden lapsilla on viivästynyt puheen- ja kielenkehitys.
Kielellisen kuntoutuksen ryhmät ulkomaalaistaustaisille lapsiperheille.
Ryhmämuotoinen kuntoutus kieli- ja artikulaatiohäiriöisille lapsille (yhteistyössä puheterapeutin kanssa).
Palveluista vastaa Kotkan kaupunki, Varhaisen tuen perhepalvelut.

Tiedustelut Silja Sinisalo puh. 040 631 1381